ผู้สำเร็จราชการออสเตรเลีย

ผู้สำเร็จราชการออสเตรเลีย

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย (อังกฤษ: Governor-General of the Commonwealth of Australia) เป็นผู้สำเร็จราชการในประเทศออสเตรเลียแทนพระมหากษัตริย์ออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2[1][2] พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการตามคำกราบบังคมทูลของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ผู้สำเร็จราชการเป็นประธานสภาบริหารส่วนกลางและเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพออสเตรเลีย งานของผู้สำเร็จราชการคือแต่งตั้งรัฐมนตรี แต่งตั้งตุลาการ แต่งตั้งผู้แทนทางทูต อนุมัติกฎหมายที่รัฐสภาเห็นชอบ ออกหมายเลือกตั้ง และมอบเครื่องอิสริยาภรณ์[3]

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 จนถึง ค.ศ. 1965 ผู้สำเร็จราชการเกือบทั้งหมดเป็นชนชั้นสูงชาวอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยบารอน 6 คน ไวเคานต์ 3 คน เอิร์ล 2 คน และเจ้าชาย 1 องค์[4] หลังจากนั้นเป็นต้นมา ผู้สำเร็จราชการทั้งหมดล้วนแต่เป็นชาวออสเตรเลียโดยกำเนิด และมีผู้สำเร็จราชการหนึ่งคนที่เป็นสตรี ส่วนผู้สำเร็จราชการคนปัจจุบันคือ เดวิด เฮอร์ลีย์