ปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดี

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

ปฏิทินสำหรับปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดี (เช่น พ.ศ. 2558 2552 2541 2530 2524 2513)