ปราสาทแบลมอรัล

ปราสาทแบลมอรัล

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

ปราสาทแบลมอรัล (อังกฤษ: Balmoral Castle) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ที่ในอะเบอร์ดีนเชอร์ใน สกอตแลนด์ในสหราชอาณาจักร ปราสาทแบลมอรัลรู้จักกันว่า “Royal Deeside” เจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ตพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรทรงซื้อปราสาท และยังใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรมาจนถึงทุกวันนี้

ปราสาทผ่านมือกันมาหลายชั่วคนและได้รับการขยายต่อเติมจนมีเนื้อที่กว่า 260 ตารางกิโลเมตร (65,000 เอเคอร์)[1] ในปัจจุบันปราสาทยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการพำนักอาศัยที่มีผู้ทำงานเต็มเวลาทั้งหมด 50 คนและอีก 100 คนครึ่งเวลา

ปราสาทแบลมอรัลก่อสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยโดยเซอร์วิลเลียม ดรัมมอนด์ในปี ค.ศ. 1390 เดิมเป็นของพระเจ้าโรเบิร์ตที่ 2 แห่งสกอตแลนด์ ผู้ทรงมีตำหนักล่าสัตว์ (hunting lodge) ในบริเวณนั้น หลังจากนั้นปราสาทก็ขายให้กับอเล็กซานเดอร์ กอร์ดอน เอิร์ลแห่งฮันท์ลีย์ที่ 3 ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปราสาทเป็นของตระกูลฮันท์ลีย์จนปี ค.ศ. 1662 เมื่อถูกขายให้กับตระกูลฟาร์เคอร์สัน (Clan Farquharson) แห่งอินวรี ผู้ขายให้กับเอิร์ลแห่งไฟฟ์ ในปี ค.ศ. 1798 ปราสาทเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก activities of สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4 ในปี ค.ศ. 1822

ในปัจจุบันปราสาทแบลมอรัลเป็นที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ แบลมอรัลใช้เป็นที่ประทับมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1848 เมื่อพระราชินีนาถวิกตอเรียและเจ้าชายอัลเบิร์ตทรงเช่าจากผู้แทนของเซอร์โรเบิร์ต กอร์ดอน ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดปรานแบลมอรัลเป็นอย่างมากจนในที่สุดก็ทรงซื้อในราคา £30,000 ในปี ค.ศ. 1852 ทันทีที่ทรงเป็นเจ้าของเจ้าชายอัลเบิร์ตก็ทรงวางแผนขยายให้กว้างใหญ่ขึ้นเพื่อให้พอกับครอบครัวของพระองค์ สิ่งก่อสร้างใหม่ที่อยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างเดิมราวร้อยหลาออกแบบด้วยพระองค์เองและสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1856

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ปราสาทแบลมอรัล

ปราสาทแบลมอรัล, เขียนโดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ในปี ค.ศ. 1854 ระหว่างการก่อสร้าง