ปราสาทแบลมอรัล

ปราสาทแบลมอรัล

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

ปราสาทแบลมอรัล (อังกฤษ: Balmoral Castle) เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ในเขตแอเบอร์ดีนเชอร์ ประเทศสกอตแลนด์ ปราสาทแบลมอรัลเป็นหนึ่งในเขตพระราชฐานของราชวงศ์บริติชตั้งแต่ปี 1852 หลังจากที่เจ้าชายอัลเบิร์ต พระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงซื้อปราสาทหลังนี้จากตระกูลฟาร์เคอสัน

ปราสาทผ่านมือกันมาหลายชั่วคนและได้รับการขยายต่อเติมจนมีเนื้อที่กว่า 260 ตารางกิโลเมตร (65,000 เอเคอร์)[3] ในปัจจุบันปราสาทยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการพำนักอาศัยที่มีผู้ทำงานเต็มเวลาทั้งหมด 50 คนและอีก 100 คนครึ่งเวลา

พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร ในฐานะกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ มีประเพณีเสด็จมาประทับที่ปราสาทแห่งนี้ในทุกฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน)

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคตที่ปราสาทหลังนี้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2022[4]

แบลมอรัลออกเสียงตามภาษาอังกฤษเป็น /bælˈmɒrəl/ หรือตามสำเนียงท้องถิ่นว่า /bəˈmɒrəl/[5] มีบันทึกครั้งแรกในชื่อ 'Bouchmorale' เมื่อ ค.ศ. 1451 โดยผู้พูดภาษาเกลิกสกอตออกเสียงเป็น แม่แบบ:IPA-gd[5] ส่วนแรกน่าจะเป็นศัพท์ในภาษาเกลิกว่า both หมายถึง "กระท่อม" แต่ส่วนที่สองยังไม่เป็นที่กระจ่าง[6] อดัม วัตสันและเอลิซาเบธ แอลลัน เขียนใน The Place Names of Upper Deeside ว่าส่วนที่สองหมายถึง "จุด(พื้นที่)ใหญ่"[5] Alexander MacBain กล่าวแนะว่าส่วนนี้เดิมมาจากภาษาพิคท์ว่า *mor-ial, "ที่โล่งขนาดใหญ่" (อิงจากภาษาเวลส์ว่า mawr-ial)[7] ในอีกทางหนึ่ง ส่วนที่สองอาจเป็นชื่อของนักบุญก็ได้[8]

ปราสาทแบลมอรัลก่อสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยโดยเซอร์วิลเลียม ดรัมมอนด์ในปี ค.ศ. 1390 เดิมเป็นของพระเจ้าโรเบิร์ตที่ 2 แห่งสกอตแลนด์ ผู้ทรงมีตำหนักล่าสัตว์ (hunting lodge) ในบริเวณนั้น หลังจากนั้นปราสาทก็ขายให้กับอเล็กซานเดอร์ กอร์ดอน เอิร์ลแห่งฮันท์ลีย์ที่ 3 ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปราสาทเป็นของตระกูลฮันท์ลีย์จนปี ค.ศ. 1662 เมื่อถูกขายให้กับตระกูลฟาร์เคอร์สัน (Clan Farquharson) แห่งอินวรี ผู้ขายให้กับเอิร์ลแห่งไฟฟ์ ในปี ค.ศ. 1798 ปราสาทเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก activities of สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4 ในปี ค.ศ. 1822

ปราสาทแบลมอรัลเคยเป็นที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ แบลมอรัลใช้เป็นที่ประทับมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1848 เมื่อพระราชินีนาถวิกตอเรียและเจ้าชายอัลเบิร์ตทรงเช่าจากผู้แทนของเซอร์โรเบิร์ต กอร์ดอน ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดปรานแบลมอรัลเป็นอย่างมากจนในที่สุดก็ทรงซื้อในราคา £30,000 ในปี ค.ศ. 1852 ทันทีที่ทรงเป็นเจ้าของเจ้าชายอัลเบิร์ตก็ทรงวางแผนขยายให้กว้างใหญ่ขึ้นเพื่อให้พอกับครอบครัวของพระองค์ สิ่งก่อสร้างใหม่ที่อยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างเดิมราวร้อยหลาออกแบบด้วยพระองค์เองและสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1856

ในวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2022 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สองวันก่อนพระองค์จะเสด็จสวรรคต[9][10][11][12]

ปราสาทแบลมอรัล, เขียนโดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ในปี ค.ศ. 1854 ระหว่างการก่อสร้าง