ประธานคณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประธานคณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

ประธานคณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน: 中华人民共和国国务院总理) หรือที่นิยมเรียกโดยลำลองว่า นายกรัฐมนตรี เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตามระบบอาวุโสของทำเนียบการเมือง ประธานคณะมนตรีรัฐกิจฯ ถือเป็นตำแหน่งที่มีความอาวุโสที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศรองจากเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

ประธานคณะมนตรีรัฐกิจฯ มาจากการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีต่อที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ประธานคณะมนตรีรัฐกิจฯมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการวางแผนและการปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลพลเรือนจีน รวมถึงกำกับดูแลกระทรวง, กรม และหน่วยงานของรัฐ[1] ทั้งยังเป็นผู้เสนอชื่อบุลคลที่จะดำรงตำแหน่งรองประธานคณะมนตรีรัฐกิจฯ และรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ ต่อสภาประชาชนแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ประธานคณะมนตรีรัฐกิจฯไม่มีอำนาจในการสั่งการกองทัพ ผู้มีอำนาจนี้คือประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง

คนที่ 1 — โจว เอินไหล (周恩来)
(วาระ: 1949-1976)

คนที่ 2 — ฮั่ว กั๋วเฟิง (华国锋)
(วาระ: 1976-1980)

คนที่ 3 — จ้าว จื่อหยาง (赵紫阳)
(วาระ: 1980-1988)

คนที่ 4 — หลี่ เผิง (李鹏)
(วาระ: 1988–1998)

คนที่ 5 — จู หรงจี้* (朱镕基)
(วาระ: 1998-2003)

คนที่ 6 — เวิน เจียเป่า* (温家宝)
(วาระ: 2003-2013)

คนที่ 7 — หลี่ เค่อเฉียง* (李克强)
(วาระ: 2013-ปัจจุบัน)

หมายเหตุ (*) - ยังมีชีวิตอยู่

โจว เอินไหล · ฮั่ว กั๋วเฟิง · จ้าว จื่อหยาง · หลี่ เผิง · จู หรงจี้ · เวิน เจียเป่า · หลี่ เค่อเฉียง