นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เป็นหัวหน้ารัฐบาลของเครือจักรภพออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีดำรงตำหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลางและรัฐสภากลางออสเตรเลีย ภายใต้หลักการรัฐบาลที่รับผิดชอบ แอนทอนี แอลบานีซีจากพรรคแรงงานกลายเป็นนายกรัฐมตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2022[6][7]

มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมด31 คน ผู้ดำรงตำแหน่งคนแรกคือเอ็ดมันด์ บาร์ตันที่ดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1901 นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดคือโรเบิร์ต เมนซีส์ ซึ่งดำรงตำแหน่งมากกว่า 18 ปี และผู้ที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดคือแฟรงก์ ฟอร์ด ซึ่งดำรงตำแหน่งเพียงหนึ่งสัปดาห์