นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา (เขมร: នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា, นายกรฎฺฐมนฺตฺรีกมฺพุชา) เรียกอย่างเป็นทางการว่า นายกรัฐมนตรีในพระราชาณาจักรกัมพูชา (เขมร: នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, นายกรฎฺฐมนฺตฺรีไนพฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา) เป็นหัวหน้ารัฐบาลของประเทศกัมพูชา นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานของคณะรัฐมนตรีและเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของรัฐบาลกัมพูชา นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจะได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ นายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งห้าปี ตั้งแต่ปี 1945 มีนายกรัฐมนตรี 36 คน[2]

นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 1998 เป็นฮุน เซนของพรรคประชาชนกัมพูชา เขาเคยดำรงตำแหน่งเมื่อ 1985-1993 และเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สอง เมื่อ 1993 และ 1998 ฮุน เซนได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 1998 นอกจากนี้ฮุนเซนยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด