ดัชชีแลงแคสเตอร์

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

ดัชชีแห่งแลงคาสเตอร์ (อังกฤษ: Duchy of Lancaster) เป็นหนึ่งในสองราชดัชชีในอังกฤษ อีกราชอาณาจักรคือดัชชีแห่งคอร์นวอลล์และมีฐานะเป็นอาณาจักรที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แม้ว่าจะมีชื่อว่าเป็น “ดัชชี” แต่อันที่จริงแล้วก็คือ “อสังหาริมทรัพย์” (property company) แต่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (United Kingdom corporation tax) ในปัจจุบันดัชชีแห่งแลงคาสเตอร์มีเนื้อที่ทั้งหมด 46,200 เอเคอร์ (18,700 เฮ็คตาร์)[1] ที่รวมทั้งบริเวณชุมชนสำคัญ, สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์, และที่ดินทางเกษตรกรรมในหลายบริเวณในอังกฤษและส่วนใหญ่ในแลงคาสเชอร์ ในปีงบประมาณ ค.ศ. 2007 ดัชชีประเมินว่ามีมูลค่า £397,000,000 และมีกำไร £11,900,000 เท่ากับกำไร 3% [2] กำไรจากรายได้เป็นของพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2ผู้ต้องทรงเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลจากรายได้ที่ได้รับรับ[3] และพระมหากษัตริย์ของดัชชีแห่งแลงคาสเตอร์มีตำแหน่งเป็น “ดยุกแห่งแลงคาสเตอร์” ไม่ว่าจะเป็นเพศใด[4] [5] [6] [7] [8] [9] แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นแต่เพียงตำแหน่งเกียรติยศเท่านั้น เพราะตำแหน่งดยุกแห่งแลงคาสเตอร์ถูกยุบเลิกไปหลังจากรัชสมัยพระเจ้าเฮนรีที่ 6[10] เพราะพระราชเอกสารสิทธิเดิม (charter) จำกัดการสืบตระกูลต่อทายาทชายเท่านั้น แต่กระนั้นพระเจ้าจอร์จที่ 5ก็ทรงสนับสนุนการใช้ตำแหน่งนี้ต่อไป

นอกจากอสังหาริมทรัพย์ในแลงคาสเชอร์แล้วดัชชีแห่งแลงคาสเตอร์ยังมีอำนาจส่วนพระมหากษัตริย์ในแลงคาสเตอร์และนครแมนเชสเตอร์และปริมณฑล, เมอร์ซีย์ไซด์ และบริเวณเฟอร์เนสส์ ในคัมเบรีย ที่รวมกันแล้วเรียกว่า “เคานตี้พาเลไทน์แห่งแลงคาสเตอร์”

ตั้งแต่การออกพระราชบัญญัติรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 1972 (Local Government Act 1972) แล้วดัชชีก็มีอำนาจในการแต่งตั้งเชอริฟฟ์ และ “ลอร์ดเล็ฟเทนแน้นท์” (Lord Lieutenant) ของนครแมนเชสเตอร์และปริมณฑล, เมอร์ซีย์ไซด์ และแลงคาสเชอร์ รวมทั้งมณฑลประวัติศาสตร์ของมณฑลในประวัติศาสตร์แห่งเชสเชอร์และยอร์คเชอร์


ตราประจำราชวงศ์แลงคาสเตอร์