พ.ศ. 2390

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

พุทธศักราช 2390 ใกล้เคียงกับ

20 สิงหาคม - พระธาตุหล้าหนอง​ ได้ล้มจมลงแม่น้ำโขง​ เนื่องจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง