คณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

คณะมนตรีรัฐกิจ (จีน: 国务院; พินอิน: Guówùyuàn; อังกฤษ: State Council) หรือชื่อเต็มว่า คณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน: 中華人民共和國國務院; พินอิน: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Guówùyuàn; อังกฤษ: State Council of the People's Republic of China) บางทีเรียก รัฐบาลกลางของประชาชน (จีน: 中央人民政府; พินอิน: Zhōngyāng Rénmín Zhèngfǔ; อังกฤษ: Central People's Government) เป็นหน่วยงานหลักทางปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน[1] มีประธานคือประธานคณะมนตรี และมีกรรมการคือรัฐมนตรี[2] ปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิก 35 คน คือ นายกรัฐมนตรี, รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารคนหนึ่ง, รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายอื่นอีกสามคน, กรรมการอื่นอีกห้าคน (สองคนเป็นรัฐมนตรี), รัฐมนตรีอื่นอีก 25 คน, และหัวหน้าหน่วยงานหลักอื่น ๆ[3] ในการเมืองจีน รัฐบาลกลางของประชาชนเป็นหนึ่งในอำนาจสามฝ่ายที่คาบเกี่ยวกัน อีกสองฝ่าย คือ พรรคสังคมนิยม (共产党) และกองทัพปลดปล่อยประชาชน (人民解放军) รัฐบาลกลางของประชาชนมีหน้าที่ควบคุมรัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลต่าง ๆ โดยตรง และในทางปฏิบัติแล้วมีสมาชิกภาพชั้นสูงในพรรคสังคมนิยม