การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา พ.ศ. 2556

การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา พ.ศ. 2556

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

ฮุน เซน
พรรคประชาชนกัมพูชา

ฮุน เซน
พรรคประชาชนกัมพูชา

การเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นในกัมพูชาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556[1] คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศว่ามีผู้มาเลือกตั้งครั้งนี้จำนวน 9,670,000 คน[2] ทำให้ฮุน เซน ได้รับการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อกันเป็นสมัยที่ 4 ซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเมื่อ 7.00 น.-15.00 น. เขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาประกาศว่าพรรคประชาชนกัมพูชาชนะมีสมาชิกจำนวน 68 คน และฝ่ายค้านกัมพูชาพรรคสงเคราะห์ชาติมีสมาชิกจำนวน 55 คน