กระทรวงมหาดไทย (สหราชอาณาจักร)

กระทรวงมหาดไทย (สหราชอาณาจักร)

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทย[2] (อังกฤษ: Home Office (HO)) เป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลสหราชอาณาจักร รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบังคับใช้กฎหมายโดยผ่านทางตำรวจ หน่วยดับเพลิง สำนักลงตราและตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยรักษาความปลอดภัย (MI5) รวมไปถึงการรับผิดชอบการกำหนดนโยบายของรัฐในการปราบปรามยาเสพติด การก่อการร้าย และบัตรประชาชน โดยก่อนหน้าปี 2005 กระทรวงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการราชทัณฑ์และคุมประพฤติผ่านทางหน่วยราชทัณฑ์ในสมเด็จฯ และหน่วยคุมประพฤติแห่งชาติ แต่ต่อมาไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงมีชื่อตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่า รัฐมนตรีใหญ่ว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมเด็จฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสี่อำมาตย์นายกของรัฐบาล

โดยชื่อกระทรวงในปกติจะเรียกว่า Home Office แบบปกติ แต่ในเอกสารของรัฐสภาอังกฤษจะเรียกว่า Home Department[3]

รถของหน่วยสอบสวนของสำนักปิตุภูมิในบริเวณ ตอนเหนือของลอนดอน